Спеціалізована конфігурація, розроблена на базі 1С(BAS): Підприємство «Облік на елеваторі», створена для компаній, що займаються прийманням, підробітком, відвантаженням і зберіганням зерна на елеваторах або зернових складах.

  Система адаптована під українські, російські, білоруські та казахстанські компанії.

  (BAS): Конфігурація для обліку зберігання і підробітку зерна включає в себе основні контур обліку підприємства: оперативний облік, кількісно - якісний облік, бухгалтерський і фінансовий облік.

   

   1С(BAS) Облік на елеваторі гарантує такі переваги:


   • Захист від крадіжок і приховань доходу;
   • Виняток помилок в звітності і дублювання даних;
   • Можливість отримання аналітичної звітності в режимі онлайн;
   • Зниження впливу людського фактора на технологічні процеси;
   • Обмеження прав доступу співробітників;
   • Можливість підключення елеваторного обладнання (ваги вагонні, залізничні ваги, автомобільні ваги, ...)
   • Взаємодія з 1С(BAS): Підприємство. Бухгалтерія 8;
   • Можливість підключення модуля «1С(BAS): ЖД логістика», «1С(BAS): ЖД перевезення зерна» і «1С(BAS): Авто перевезення зерна;
   • Можливість впровадження за 2-3 місяці.

    
   Наша програма для елеваторів розроблена, згідно з вимогою наступних нормативних документів:

   • «Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій Із зерном и продуктами его переробки на хлібопріймальніх та зернопереробніх підпріємствах» (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року N 661)
   • Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (№37-IV прийнятий Верховною Радою України від 4 липня 2002 року);
   • Технічний регламент зернового складу (Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року N 228).

    
   Основні бізнес процеси 1С(BAS): Елеватора:


   • Приймання зерна з автотранспорту і залізничного транспорту;
   • Сушка, очищення, спостереження за що зберігається зерном;
   • переоформлення,
   • Відвантаження зерна;
   • Внутрішнє переміщення зерна за місцями зберігання;
   • Складський облік зерна;
   • Кількісно-якісний облік зерна;
   • Облік і аналіз наданих послуг.

    
   Конфігурація складається з наступних автоматизованих ділянок:

   • КПП;
   • вагова;
   • Лабораторія.
   • склад;

    
   Контрольно-пропускний пункт
    
   Включає в себе:

   • Контроль прибуття транспортних засобів на КПП
   • Контроль транспортних засобів в місцях накопичення

    
   Формування звітів:

   • Журнал реєстрації транспортних засобів
   • Журнал реєстрації транспортних засобів в місцях накопичення
   • Графічний звіт з фотографією ТЗ і його номера.
   • Звіт «рух транспорту» (для контролю транспортних засобів на території елеватора)

    
   Вагова


   Включає в себе:


   • Контроль виконання операцій зважування;
   • Оформлення первинних документів;
   • Ведення журналу реєстрації зважування;
   • Формування документів ваговій:
   • ТТН на ввезення / вивезення / внутрішнє переміщення
   • Квитанція на зважування
   • Накладна на ввезення / вивезення ж / д транспортом


   Формування звітів:


   • Журнал реєстрації зважувань ( «Журнал вагаря»)


   Лабораторія
    
   Включає в себе:

   • Визначення якісних характеристик зерна з оформленням документа «Лабораторний аналіз»;
   • Ведення журналів лабораторних аналізів;
   • Проведення підробітку зерна;
   • Розрахунок природного убутку;
   • Контроль норм природних втрат зерна при зберіганні;

    
   Формування документів лабораторії:

   • Картка лабораторного аналізу (форма 47);
   • Акт сушки очищення зерна (форма 34);
   • Форма 117;
   • Журнал лабораторних аналізів (типова форма ЗХС-49);

    
   Кількісно-якісний облік:
    
   Включає в себе:

   • Розрахунок послуг
   • Реєстрація складської квитанції, і вивантаження в державні реєстри;
   • Формування журналів реєстрації зважування;
   • Формування акту-розрахунку;
   • Облік договорів зберігання;
   • Розпорядження-акт на підробіток зерна (типова форма № 34);


   • Сушка зерна;
   • Частка зерна;


   • Типові форми реєстрів ТТН (3ХС-3 і 4);

    
   Формування звітів:

   • Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (типова форма №36);
   • Звіт «Середній термін зберігання»;
   • Наказ на відпустку хлібопродуктів (типова форма № 16);

    
   Склад


   Включає в себе:


   • Контроль виконання операцій з вивезення відходів
   • Переміщення між складами
   • переоформлення запасів
   • Відображення графіка надходження і відвантаження зерна
   • Формування акту-зачистки


   Формування звітів:


   • Звіт «Силосна дошка» (візуалізація залишків і обробка переміщень);
   • Звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (типова форма 3ХС-37);


   До нашої обліковій системі для елеватора можливо підключити наступне обладнання:


   • автоваги;
   • ЖД ваги;
   • Бункерні ваги;
   • Лабораторне обладнання;
   • Сканери;
   • Відео-камери;
   • Фото-камери зі зчитуванням номерів;
   • Датчики позиціонування;
   • ЖК табло;
   • Світлофори і т.д.


   Більш детальну інформацію про конфігурацію можна отримати, зв'язавшись з нами за телефоном: +380504902611