Спеціалізовані рішення "BAS Автоматизація бізнес-процесів обліку для зернотрейдерів" розроблено для автоматизації бізнес-процесів зернотрейдерів та оперативного управління торгівлею зерном.


У зв'язку зі збільшенням конкуренції на ринку зернових послуг дуже гостро стає питання оптимізації обліку на зернових підприємствах. Вирішити його можна завдяки сучасним обліковим системам. Саме наша конфігурація «BAS Облік для зернотрейдерів» дозволяє зробити це в повному обсязі.

 

Розроблена програма для автоматизації обліку трейдерів зерна дозволяє враховувати:
 

 • Закупівлю зерна (активна робота з постачальниками, CRM для закупівель зерна);
 • Логістику зерна (планування доставки, ЖД логістика, авто логістика, морська логістика);
 • Якість зерна на всіх етапах трейда;
 • Зберігання та накопичення зерна (обік на єлеваторі);
 • Продаж зерна (ЗЕД);
 • Взаєморозрахунки з контрагентами;
 • Документообіг трейдерського підприємства;
 • Фінанси підприємства з єкспорту зерна;
 • Взаємодія з різними службами (порти, перевізники, страховики, ...)

BAS ПЗ для зернотрейдерів складається з наступних модулів:

 

 • Закупівля зерна;
 • Продаж зерна (ЗЕД);
 • Група обліку зерна;
 • Логістика зерна;
 • Фінанси зернотрейдера;
 • Облік якості зерна;
 • Служба безпеки;
 • Облік ризиків (встановлення лімітів).

Опис модулів BAS конфігурації для продавців та єкспортерів зерна:


1.Модуль «Закупівлі»
Модуль враховувати всі аспекти залучення і покупки зерна.
 
Включає в себе:
 

 • Калькулятор для попереднього розрахунку вартості;
 • Планування закупівель;
 • Робота з постачальниками;
 • Аналіз цін зерна;
 • Контроль менеджерів;
 • Контроль зберігання зерна;
 • Укладання договорів;
 • Друковані форми договорів, специфікацій;
 • Служба безпеки;
 • Облік ризиків, встановлення лімітів;

2. Модуль «Продажі»:
Модуль враховувати всі аспекти продажу зерна.
 
Включає в себе:
 

 • Планування продажів;
 • Робота з покупцями;
 • Контроль відвантаження зерна;
 • Укладання контрактів;
 • Розрахунок рентабельності контрактів;
 • Резервування товару під судно;
 • Аналіз ступеня виконання контракту;
 • Формування партій / лотів;
 • Зв'язок закупівельних контрактів з продажними;

3. Модуль «Група обліку»
Модуль враховує взаєморозрахунки, вироблені на всіх етапах закупівлі і продажу зерна.

 

Включає в себе:
               

 • Контроль взаєморозрахунків;
 • Виставлення рахунків;
 • Робота з актами;
 • Робота з реєстрами постачальників;
 • Завантаження складських реєстрів;
 • Підтвердження платежів;
 • Контроль заборгованостей;

4. Модуль «Логістика»
Модуль враховує логістику зерна від постачальника до покупця.

 

Включає в себе:
 

 • Планування перевезень;
 • Контроль руху зерна від постачальника до кінцевого покупця;
 • Моніторинг вартості послуг перевезень;
 • Робота з документами перевізника;
 • Підбір транспорту;
 • Фрахт судна;
 • Підбір оптимальних маршрутів доставки;
 • Взаємодія з системами GPS (Віалоне, Мобіт, Глобус, ....)

5. Модуль «Фінанси»
Модуль призначений для формування підсумкових фінансових звітів.
 
Включає в себе:
 

 • Облік собівартості послуг;
 • Фінансовий моніторинг;
 • Формування фінансових звітів (ДДС, Прибутки і збитки, фінансовий результат, управлінський баланс);
 • Формування платіжного календаря;
 • План - фактний аналіз;
 • Звіт Mark To Market (M2M);
 • Облік хеджування;

6. Модуль «Якість»
Модуль призначений для обліку якісно-кількісних показників зерна на всіх етапах руху зерна.
 
Включає в себе:
 

 • Аналіз якості;
 • Контроль якісних показників;
 • Робота з елеваторами (облік підробітку);
 • Перевірка вартості зберігання на сторонніх елеваторах;
 • Взаємодія з постачальниками послуг даних по якості (сюрвейера, незалежні лабораторії, ....)

 7. Модуль «Служба безпеки»
Модуль призначений для контролю правомірності закупівлі і продажу зерна.
 
Включає в себе:
 

 • Моніторинг постачальників зерна;
 • Моніторинг постачальників послуг;
 • Моніторинг покупців;
 • Контроль договорів / контрактів;
 • Підтвердження облікових операцій (акцептування);

8. Модуль «Облік ризиків»
Модуль призначений для установки лімітів і їх контролю.
 
Включає в себе:
 

 • Установка і контроль лімітів по передоплаті;
 • Установка і контроль лімітів по оборотах;
 • Встановлення ступеня ризику контрагента;
 • Встановлення та контроль лімітів одноразового зберігання зерна на сторонньому елеваторі;
 • Групові ліміти;
 • Участь в узгодження операцій (акцептування);

 

Схема взаємодії модулів системи обліку для зернових трейдерів:

 

 

Особливості програми для автоматизації обліку єкспортерів зерна:

 

 • Простий і доступний інтерфейс;
 • Можливість впровадження за 2 місяць;
 • Стандартизація обліку, згідно з чинним законодавством і нормативних документів;
 • Отримання оперативної звітності, для контролю роботи підприємства на всіх ділянках;
 • Мінімізація впливу людського фактора на облікові процеси;
 • Гнучка система налаштувань бізнес-процесів;
 • Формування будь-яких фінансових звітів;
 • Робота через мобільні додатки;
 • Сумісна з усіма конфігураціями BAS.

 

Більш детальну інформацію про конфігурацію можна отримати, зв'язавшись з нами за телефоном: 0504902611